shoper
02 بهمن 1401 - 13:01

درآمدهای نفتی واقعی دیده شده است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای نفتی کمتر شده و وابستگی بودجه به نفت هم کمتر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دهنوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: بنده با کلیات بودجه موافقم اما معتقدم باید اصلاحاتی در آن انجام شود.

وی بیان کرد: برخی ا افراد در جلسه علنی امروز مجلس انتقاداتی به بدنه کارشناسی دولت وارد کردند. این در حالی است که این افراد بسیار زحمت کش هستند و ما نباید زحمات آنها را زیر سوال ببریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده کنترل نقدینگی مورد توجه قرار گرفته و درآمدها واقعی دیده شده است. درآمدهای نفتی هم واقعی دیده شده و بودجه این نوشته شده که اگر سقف بودجه رعایت شود، کمترین کسری بوجه را در سال آینده خواهیم داشتم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برخی از مخالفان گفتند کسری تراز عملیاتی زیادی شده این در حالی است که کسری تراز عملیاتی دولت نسبت سال گشته کمتر شده و به زیر ۲۰ درصد رسیده است.

وی افزود: وابستگی بودجه به نفت کمتر شده و از ۳۴ درصد سال قبل به ۳۰ درصد رسیده است. دولت انتشار اوراق را کنترل کرده و اوراق میان سالی را در نظر گرفته که این اقدام جلوی افزایش پایه پولی را می گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین افزایش درآمدهای پایدار دولت را در بودجه سال آینده شاهد هستیم. افزایش مالیات نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که برخی از افراد معتقدند این موضوع فشارهایی را به اقشار ضعیف جامعه وارد می کند این در حالی است که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی ازمحل افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی به دست می آید.

دهنوی با اشاره به اینکه مالیات واحدهای تولیدی کاهش یافته، اظهار داشت: فشار مالیاتی بر مشاغل خرد را باید کاهش دهیم همچنین نباید اجازه دهیم سقف بودجه افزایش پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده که نباید سفره خانوارها کوچکتر شود. یارانه گندم و دارو هم در بودجه کمتر دیده شده که این موارد اشکالات لایحه بودجه است که باید برطرف شود.

وی بیان کرد: ما باید به کلیات لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت دهیم چرا که تأیید کلیات بودجه پیام ثبات اقتصادی را به جامعه می دهد و منجر به کاهش التهابات بازار خواهد شد.

منبع: مهر
شناسه خبر: 990332