shoper
15 مرداد 1401 - 17:00

تصاویری از مراسم عزاداری اهالی روستای قره لر در تهران/ سینه زنی خانگی ماهشهری‌ها در ماه محرم

پربازدیدترین اخبار ۱۵ مرداد ماه سرویس شهروند خبرنگار را در این بسته مشاهده می‌کنید.

شما مخاطبان عزیز، از طریق شبکه‌های اجتماعی برای باشگاه خبرنگاران جوان، با شماره ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷ یا شناسه @shahrvandyjc پیام‌های متعددی را در موضوعات مختلف ارسال کرده‌اید.

تصاویری از مراسم عزاداری اهالی روستای قره لر در تهران

سینه زنی خانگی ماهشهری‌ها در ماه محرم + فیلم

پیگیری شد؛

کمبود آب و اکسیژن عامل مرگ ماهیان روستای لنگور

شهروند خبرنگار همدان؛

فیلمی از عزاداری صالح آبادی‌ها در دهه اول محرم + فیلم

شهروند خبرنگار آذربایجان غربی؛

کمبود امکانات رفاهی صدای اهالی روستای شیروانی را درآورد + فیلم

برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در مسجد جامع نیر + فیلم

شهروند خبرنگار تهران؛

گلایه شهروندان رباط کریم از امکانات رفاهی شهرک آبشناسان + تصاویر

فیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکه

شهروند خبرنگار مازندران؛

فیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستان

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

تصاویری از مراسم عزاداری اهالی روستای قره لر در تهران

تصاویری از مراسم عزاداری اهالی روستای قره لر در تهرانتصاویری از مراسم عزاداری اهالی روستای قره لر در تهرانسینه زنی خانگی ماهشهری‌ها در ماه محرم + فیلم

پیگیری شد؛

کمبود آب و اکسیژن عامل مرگ ماهیان روستای لنگور

شهروند خبرنگار همدان؛

فیلمی از عزاداری صالح آبادی‌ها در دهه اول محرم + فیلم

شهروند خبرنگار آذربایجان غربی؛

کمبود امکانات رفاهی صدای اهالی روستای شیروانی را درآورد + فیلم

برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در مسجد جامع نیر + فیلم

شهروند خبرنگار تهران؛

گلایه شهروندان رباط کریم از امکانات رفاهی شهرک آبشناسان + تصاویر

فیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکه

شهروند خبرنگار مازندران؛

فیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستان

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

سینه زنی خانگی ماهشهری‌ها در ماه محرم + فیلم

سینه زنی خانگی ماهشهری‌ها در ماه محرم + فیلمسینه زنی خانگی ماهشهری‌ها در ماه محرم + فیلمسینه زنی خانگی ماهشهری‌ها در ماه محرم + فیلمپیگیری شد؛

پیگیری شد؛پیگیری شد؛کمبود آب و اکسیژن عامل مرگ ماهیان روستای لنگور

شهروند خبرنگار همدان؛

فیلمی از عزاداری صالح آبادی‌ها در دهه اول محرم + فیلم

شهروند خبرنگار آذربایجان غربی؛

کمبود امکانات رفاهی صدای اهالی روستای شیروانی را درآورد + فیلم

برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در مسجد جامع نیر + فیلم

شهروند خبرنگار تهران؛

گلایه شهروندان رباط کریم از امکانات رفاهی شهرک آبشناسان + تصاویر

فیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکه

شهروند خبرنگار مازندران؛

فیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستان

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

کمبود آب و اکسیژن عامل مرگ ماهیان روستای لنگور

کمبود آب و اکسیژن عامل مرگ ماهیان روستای لنگورکمبود آب و اکسیژن عامل مرگ ماهیان روستای لنگورکمبود آب و اکسیژن عامل مرگ ماهیان روستای لنگورشهروند خبرنگار همدان؛

شهروند خبرنگار همدان؛شهروند خبرنگار همدان؛فیلمی از عزاداری صالح آبادی‌ها در دهه اول محرم + فیلم

شهروند خبرنگار آذربایجان غربی؛

کمبود امکانات رفاهی صدای اهالی روستای شیروانی را درآورد + فیلم

برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در مسجد جامع نیر + فیلم

شهروند خبرنگار تهران؛

گلایه شهروندان رباط کریم از امکانات رفاهی شهرک آبشناسان + تصاویر

فیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکه

شهروند خبرنگار مازندران؛

فیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستان

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

فیلمی از عزاداری صالح آبادی‌ها در دهه اول محرم + فیلم

فیلمی از عزاداری صالح آبادی‌ها در دهه اول محرم + فیلمفیلمی از عزاداری صالح آبادی‌ها در دهه اول محرم + فیلمفیلمی از عزاداری صالح آبادی‌ها در دهه اول محرم + فیلمشهروند خبرنگار آذربایجان غربی؛

شهروند خبرنگار آذربایجان غربی؛شهروند خبرنگار آذربایجان غربی؛کمبود امکانات رفاهی صدای اهالی روستای شیروانی را درآورد + فیلم

برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در مسجد جامع نیر + فیلم

شهروند خبرنگار تهران؛

گلایه شهروندان رباط کریم از امکانات رفاهی شهرک آبشناسان + تصاویر

فیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکه

شهروند خبرنگار مازندران؛

فیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستان

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

کمبود امکانات رفاهی صدای اهالی روستای شیروانی را درآورد + فیلم

کمبود امکانات رفاهی صدای اهالی روستای شیروانی را درآورد + فیلمکمبود امکانات رفاهی صدای اهالی روستای شیروانی را درآورد + فیلمکمبود امکانات رفاهی صدای اهالی روستای شیروانی را درآورد + فیلمبرگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در مسجد جامع نیر + فیلم

شهروند خبرنگار تهران؛

گلایه شهروندان رباط کریم از امکانات رفاهی شهرک آبشناسان + تصاویر

فیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکه

شهروند خبرنگار مازندران؛

فیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستان

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در مسجد جامع نیر + فیلم

برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در مسجد جامع نیر + فیلمبرگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در مسجد جامع نیر + فیلمبرگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در مسجد جامع نیر + فیلمشهروند خبرنگار تهران؛

شهروند خبرنگار تهران؛شهروند خبرنگار تهران؛گلایه شهروندان رباط کریم از امکانات رفاهی شهرک آبشناسان + تصاویر

فیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکه

شهروند خبرنگار مازندران؛

فیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستان

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

گلایه شهروندان رباط کریم از امکانات رفاهی شهرک آبشناسان + تصاویر

گلایه شهروندان رباط کریم از امکانات رفاهی شهرک آبشناسان + تصاویرگلایه شهروندان رباط کریم از امکانات رفاهی شهرک آبشناسان + تصاویرگلایه شهروندان رباط کریم از امکانات رفاهی شهرک آبشناسان + تصاویرفیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکه

شهروند خبرنگار مازندران؛

فیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستان

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

فیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکه

فیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکهفیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکهفیلمی از مجلس روضه و زیارت عاشورا بانوان در روستای تکهشهروند خبرنگار مازندران؛

شهروند خبرنگار مازندران؛شهروند خبرنگار مازندران؛فیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستان

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

فیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستان

فیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستانفیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستانفیلمی از به ثمر رسیدن درختان آلوچه به وقت تابستانبرای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

اینجاباشگاه خبرنگاران جوانشهروند خبرنگارشهروند خبرنگار

شناسه خبر: 542145